A 2015/16-os tanév tankönyvkiosztásának rendje

Kedves Diákok/Szülők!

A 2015/16-os tankönyvkiosztás rendje:

2015. augusztus 28. péntek:

8:00 7.D
9:00 8.D
10:00 9.A
11:00 9.B
12:00 9.C
13:00 9.D

2015. augusztus 31. hétfő:

8:00 10.A
8:30 10.B
9:00 10.C
9:30 10.D
10:00 11.A
10:30 11.B
11:00 11.C
11:30 11.D
12:00 12.A
12:30 12.B
13:00 12.C
13:30 12.D

Helye: 7-es (Média)-terem

Az ingyentankönyvre jogosultak és azt igénybe is vevők is itt kapják meg a munkafüzeteiket, és ezután mennek a könyvtárba kikölcsönözni a tankönyveket.

A 2015 szeptemberi ebédjegyek osztása a tankönyvkiosztás idejében és rendje szerint történik a 6-os teremben.
Készpénzfizetés 2015. szeptember 2-3-án.

Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium


Pályaválasztási szülői értekezletet tartunk a Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnáziumban 2015. szeptember 3-án csütörtökön 17:30-tól. Az értekezleten tájékoztatást kaphatnak az intézmény oktatási szerkezetéről, hagyományairól,
és a diákéletről. A fórumra várják az érdeklődő szülőket, valamint a 6. és 8. osztályos diákokat.

Normatív kedvezmény igénybevétele

1. Az ingyenes tankönyvtámogatás kedvezményre való jogosultság igazolása céljából a támogatáshoz szükséges okiratokat (pl. tartós betegség igazolása, családi pótlék összegéről szóló igazolás vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozata) a titkárságon kérjük leadni.


2. Ha valaki csak a kedvezményes étkezést kívánja igénybe venni, ahhoz is szükséges az igazolás. Ennek hiányában az ebédet csak teljes áron tudjuk biztosítani.


A tavaly (2014-ben) leadott igazolások érvényüket vesztették! Az igazolás nem lehet 30 napnál régebbi keltezésű! (Kivéve a tartós betegség igazolása, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozata, ha a jogosultság ideje legalább 2015. szeptemberéig érvényes.)

Panorámakép az iskola alulájáról

Panorámakép készült az iskola aulájáról, amelyet lehet megtekinteni. Jobbra-balra nyilakkal lehet mozgatni. A képet Kiss Dobronyi Bence, volt Krúdys tanuló készítette.

Feliratkozás Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium RSS csatornájára